LITT OM MEG:

Mitt navn er Wera Didrichsen.

Jeg er 34år gammel, bor sammen med familien og dyrene våre på et småbruk i Halden.
Jeg er utdannet Psykomotorisk fysioterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Startet denne siden for å vekke oppmerksomhet og interesse rundt kroppen som en helhet, hvordan det fysiske påvirker det psykiske og hvordan det psykiske påvirker det fysiske.